Vigosoft

VIGOSOFT
Mgr. Viktor Kojdecký

Animated textheadlineswords

Profesionální řešení
Přejít na obsah
ÚČETNÍ, MZDOVÝ A DAŇOVÝ SERVIS (25 LET NA TRHU)

Firma působí na trhu dvě desetiletí. Od svého vzniku v roce 1994 se zabýváme hlavně  zpracováním účetnictví a mezd pro české firmy. Naše služby zajišťujeme v rámci celé republiky díky použití moderních komunikačních kanálů v přenosu jak informací tak samotných dokladů.

Účetní služby nabízíme formou outsourcingu na základě požadavků klienta. Doporučíme co nejefektivnější způsob komunikace a zpětných vazeb ke klientovi jak z pohledu oběhu dokladů tak z hlediska přístupu k informacím o stavu hospodaření a dalších účetních výstupů.

Oblast služeb zahrnuje všechny druhy daní, vedení mezd v neomezeném objemu zaměstnanců a samozřejmostí je zastoupení klientů před státní správou.

Naše nabídka se dá rozdělit do třech oblastí, které se dají dále kombinovat:

Externí vedení:
Klasická forma vedení externím dodavatelem. Dodáte nám doklady v dohodnutých nebo potřebných časových cyklech pro zpracování. Dochází k fyzickému přesunu dokladů.
Doporučujeme firmám, které nepotřebují okamžitý přehled o stavu účetnictví.

OnLine účetnictví
Určeno pro pokročilejší a technologicky zdatnější firmy. Předání dokladů probíhá zabezpečeným elektronickým kanálem (lze i fyzicky přepravní službou nebo osobně). Máte onLine přístup k účetním datům a veškerým ekonomickým informacím o Vaší společnosti.
Účetnictví je vedeno s minimální časovou prodlevou.

Remote Accounting
Základním požadavkem je nasazení účetního systému do Vaší společnosti nebo formou zabezpečeného přístupu na náš server. Vaše nebo naše administrativní síla bude zadávat zdrojové doklady do ekonomického systému, kde s nimi budeme dále pracovat a kontrolovat. Doklady neopouští Vaši firmu. Ekonomické informace máte ihned k dispozici.
Účetnictví je vedeno v reálném čase.

Výše uvedené formy se dají vzájemně kombinovat a naší smahou je vždy zvolit optimální řešení.

Cenu za poskytované služby řešíme individuálně na základě objemu a složitosti účetních případů. Z mnohaletých zkušeností dáváme přednost paušální platbě.

Každý doklad účtujeme samostatnou položkou, nepoužíváme souhrnné doklady. Účetní výstupy jsou vyhledatelné až na úroveň prvotních dokladů a účtenek (číslo, datum, částka, dodavatel - odběratel, středisko, činnost, zakázka ...).


            

Mgr. Viktor Kojdecký
Jelínkova 1214/9
Ostrava - Svinov
721 00

IČ 61951587
DIČ 6706030650

© 2019 - VIGOSOFT
Office
Stanislavského 355
Ostrava - Svinov
721 00

Pondělí - Pátek 9:00 - 15:00
pouze po předchozí rezervaci

Pro stálé klienty 7/24 hodin
Návrat na obsah